Đây là đợt bồi dưỡng thứ 7 trong năm 2020 được Trường Đại học Vinh phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhằm hướng dẫn sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học cho giáo viên cốt cán.

724 giáo viên tiểu học của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tham dự khóa bồi dưỡng

Trước đó, từ ngày ngày 02/12 đến ngày 6/12/2020, học viên đã được bồi dưỡng trực tuyến qua hệ thống LMS. Trong các ngày bồi dưỡng trực tiếp tại Trường Đại học Vinh, học viên sẽ tích cực, chủ động trong học tập, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp để nắm bắt được các kiến thức, kỹ năng về hỗ trợ giáo viên đại trà thực hiện tốt Chương trình phổ thông 2018 tại các Nhà trường. Từ ngày 10/12 đến 16/12/2020, học viên phải hoàn thành các yêu cầu tự bồi dưỡng trên hệ thống LMS với sự hỗ trợ của giảng viên sư phạm chủ chốt.

TS. Tăng Thị Thanh Sang - Giám đốc Trung tâm BD NVSP Trường Đại học Vinh công bố Quyết định mở lớp

TS. Lê Quang Vượng - Phó Trưởng ban quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh phát biểu và phổ biến các nội quy

Theo kế hoạch, từ ngày 10/12 đến ngày 24/12/2020, các giáo viên tiểu học cốt cán đợt này tiếp tục tham gia bồi dưỡng mô đun 3, hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực. Phương thức bồi dưỡng vẫn sẽ là mô hình bồi dưỡng mới (thường xuyên, liên tục, tại chỗ, trực tuyến kết hợp với trực tiếp). Trường Đại học Vinh phấn đấu hoàn thành bồi dưỡng mô đun 2 và mô đun 3 cho giáo viên phổ thông cốt cán của 3 cấp trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học trong năm 2020 theo đúng tiến độ đã được giao.

ThS. Nguyễn Hồng Soa - Trưởng phòng HCTH thông báo lịch trình địa điểm tổ chức các lớp học

TT. ETEP