Tham dự khai mạc có TS. Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (RGEP) và Chương trình phát triển các trường Sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP); Ông Tạ Hồng Lựu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa; Ông Mai Công Mãn - Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

Về phía Trường Đại học Vinh có TS. Trần Bá Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Quản lý Chương trình ETEP; TS. Tăng Thị Thanh Sang - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; các đồng chí trong Ban chỉ đạo công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh; Trưởng các khoa, viện đào tạo sư phạm, các phòng ban, trung tâm có liên quan của Nhà trường.

Hơn 600 giáo viên trung học cơ sở của tỉnh Thanh Hóa tham dự lễ khai mạc

Đợt 3 của khóa bồi dưỡng mô đun 2 Giáo viên phổ thông cốt cán, Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán năm 2020 được tổ chức từ ngày 27/10 đến ngày 10/11/2020, trong đó từ ngày 01/11 đến ngày 03/11/2020, 641 học viên sẽ được bồi dưỡng trực tiếp tại Trường Đại học Vinh. Trước đó, Trường Đại học Vinh đã hoàn thành tổ chức bồi dưỡng trực tiếp đợt 1 (22/10 - 24/10) cho 357 học viên là giáo viên trung học phổ thông của 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh; đợt 2 (27/10 - 29/10) cho 575 học viên là giáo viên trung học cơ sở của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Phát biểu khai mạc, TS. Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc Ban Quản lý Chương trình ETEP biểu dương Trường Đại học Vinh đã tích cực, khẩn trương triển khai bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán trong năm 2020. Trong năm 2019, Trường Đại học Vinh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 1 chơ hơn 3.000 giáo viên phổ thông cốt cán thuộc 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh; kết quả khảo sát trực tuyến cho thất có hơn 98% giáo viên phổ thông cốt cán hài lòng với mô đun bồi dưỡng do Trường tổ chức. Năm 2020, Chương trình ETEP tiếp tục bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán 2 mô đun (mô đun 2 và mô đun 3). TS. Nguyễn Ngọc Dũng yêu cầu các bên liên quan (các Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Vinh, giảng viên sư phạm chủ chốt, giáo viên phổ thông cốt cán) cần làm tốt các nhiệm vụ đã được phân công; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình ETEP sẽ đảm bảo hỗ trợ chuyên môn, tổ chức giám sát, đánh giá bồi dưỡng cốt cán và đại trà theo quy định.

TS. Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc Ban Quản lý Chương trình ETEP Trung ương phát biểu khai mạc

TS. Trần Bá Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cho biết: Để chuẩn bị và phục vụ cho đợt bồi dưỡng, Trường Đại học Vinh đã ưu tiên sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị tốt nhất hiện có. Ngoài ra, Nhà trường còn hợp đồng với các khách sạn, công ty xe khách để đảm bảo nơi ăn nghỉ và phục vụ xe đưa đón học viên theo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho học viên. Nhà trường cũng đã tăng cường đôn đốc, giám sát thường xuyên việc giảng dạy và học tập của các lớp, thực hiện tốt quy trình đảm bảo chất lượng bồi dưỡng của Chương trình ETEP.

TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu

Tại buổi khai mạc, Ông Tạ Hồng Lựu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu giáo viên tham gia khóa bồi dưỡng tích cực, chủ động trong học tập, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp để nắm bắt được các kiến thức, kỹ năng về triển khai bồi dưỡng giáo viên đại trà thực hiện tốt Chương trình phổ thông 2018 tại các Nhà trường.

Ông Tạ Hồng Lựu - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa phát biểu

"Theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018, khung chương trình là pháp lệnh, còn sách giáo khoa chỉ là tài liệu dạy học. Sau khi nắm chắc khung chương trình, dựa vào đó, giáo viên có thể sáng tạo, tự tìm tài liệu phù hợp để sử dụng trong dạy học để đạt chuẩn kiến thức bài học và cao hơn nữa là môn học" - Ông Tạ Hồng Lựu chia sẻ.

TS. Tăng Thị Thanh Sang - Giám đốc Trung tâm BD NVSP Trường Đại học Vinh thông báo nội quy của khóa bồi dưỡng

Đại biểu tham dự lễ khai mạc chụp ảnh lưu niệm

Năm 2020, Chương trình ETEP bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán 2 mô đun:

- Mô đun 2: Sử dụng phương pháp dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

- Mô đun 3: Kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực.

Đây là các mô đun trọng yếu để giáo viên thực hiện tốt Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

TT. ĐHV