Khóa học được tổ chức nhằm chuẩn hóa trình độ cho giảng viên, đáp ứng yêu cầu của chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy theo quy định; giúp giảng viên nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Tham dự buổi lễ có PGS.TS. Trần Xuân Trường - Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khánh, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ cùng đại diện các phòng, ban, khoa, đơn vị chức năng và các học viên lớp bồi dưỡng theo tiểu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III) của Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Về phía Trường Đại học Vinh có TS. Đinh Ngọc Thắng - Trưởng khoa Luật; TS. Tăng Thị Thanh Sang - Giám Đốc Trung tâm Bồi dưỡng NVSP.

Toàn cảnh buổi lễ

Phát biểu khai mạc, TS. Đinh Ngọc Thắng - Trưởng khoa Luật Trường Đại học Vinh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. TS. Đinh Ngọc Thắng cũng khẳng định những thành tựu mà đội ngũ giảng viên Đại học Mỏ - Địa chất đã đạt được và tin tưởng rằng khóa học sẽ cung cấp các kiến thức để các giảng viên tham gia khóa học thực hiện tốt các nhiệm vụ theo vị trí chức danh nghề nghiệp, làm nòng cốt cho việc nâng cao chất lượng đào tạo tại Đại học Mỏ - Địa chất.

TS. Đinh Ngọc Thắng phát biểu

Quán triệt tinh thần học tập tới các giảng viên, PGS.TS. Trần Xuân Trường - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội yêu cầu học viên học tập tích cực, chủ động trao đổi, thảo luận trong quá trình được bồi dưỡng, nắm chắc nội dung chương trình bồi dưỡng qua đó gắn lý luận với thực tiễn để vận dụng kiến thức của khóa học vào thực hiện nhiệm vụ theo vị trí giảng dạy.

PGS.TS. Trần Xuân Trường phát biểu

Đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm

Trung tâm BD NVSP