Chương trình bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, nghiệp giáo viên chủ nhiệm, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tham gia bồi dưỡng có 253 giáo viên chủ nhiệm của cả 3 bậc Tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đại biểu tham dự khai mạc

Phát biểu khai giảng, ông Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An nhấn mạnh giáo viên chủ nhiệm lớp có vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối giữa giáo viên, nhà trường với học sinh, phụ huynh. Ngoài đảm bảo chuyên môn giảng dạy, người làm công tác chủ nhiệm còn cần nhiều kỹ năng, kinh nghiệm để xử lý các tình huống sư phạm, góp phần bồi dưỡng nhân cách học sinh.

Ông Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An phát biểu

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An đề nghị các giáo viên tham gia chương trình bồi dưỡng đầy đủ, đúng giờ, trách nhiệm. Giáo viên là người có trải nghiệm thực tiễn, còn giảng viên có phương pháp lý luận. Trong quá trình tham gia tập huấn, giáo viên tích cực, chủ động trao đổi với giảng viên để đạt hiệu quả tốt nhất. Từ đó áp dụng vào thực tế giảng dạy, chủ nhiệm của mình.

TS. Tăng Thị Thanh Sang - Giám đốc Trung tâm BD NVSP Trường Đại học Vinh phát biểu

Khóa bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm diễn ra vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần, kéo dài trong tháng 5 và tháng 6/2020. Thời gian tới, Trường Đại học Vinh và Sở GD&ĐT Nghệ An sẽ tiếp tục tổ chức bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn cấp tiểu học, THCS, THPT cho những người chưa tham gia bồi dưỡng giáo viên cốt cán và tổ trưởng chuyên môn cốt cán theo chương trình ETEP của Bộ GD&ĐT.

Một lớp bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm

Tổng hợp: HN