Tham dự khai mạc có đại diện lãnh đạo các phòng chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh Nghệ An. Về phía Trường Đại học Vinh có TS. Trần Bá Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Quản lý Chương trình ETEP; TS. Tăng Thị Thanh Sang - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; các đồng chí trong Ban chỉ đạo công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh; Trưởng các khoa, viện đào tạo, các phòng ban, trung tâm có liên quan của Nhà trường.

Học viên tham dự bồi dưỡng

Khóa bồi dưỡng mô đun 2 Giáo viên phổ thông cốt cán, Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán năm 2020 được tổ chức trong 3 đợt trong đó đợt 2 được tổ chức từ ngày 27/10 đến ngày 29/10/2020 dành cho giáo viên trung học cơ sở cốt cán của tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Mục tiêu của chương trình là hướng dẫn sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh cho giáo viên phổ thông cốt cán. Trước đó, từ ngày 22/10 đến ngày 24/10/2020, Trường Đại học Vinh đã hoàn thành tổ chức bồi dưỡng trực tiếp đợt 1 cho 237 học viên là giáo viên trung học phổ thông của 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

TS. Tăng Thị Thanh Sang - Giám đốc Trung tâm BD NVSP Trường Đại học Vinh phổ biến nội quy khóa bồi dưỡng

Phát biểu khai mạc, TS. Trần Bá Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh rất chia sẻ với những nỗ lực của cố gắng của các thầy giáo, cô giáo đã dành thời gian tham gia khóa bồi dưỡng, nhất là gần 200 thầy giáo, cô giáo đến từ các huyện, thị của tỉnh Hà Tĩnh vừa qua đã phải chịu ảnh hưởng của mưa lũ. TS. Trần Bá Tiến cũng yêu cầu Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phối hợp với giảng viên sư phạm chủ chốt của các khoa, viện triển khai thật tốt đợt bồi dưỡng; mong muốn giáo viên tham gia khóa bồi dưỡng học tập nghiêm túc, nhiệt tình để nắm bắt được đầy đủ các kiến thức, các kỹ năng về triển khai bồi dưỡng giáo viên đại trà thực hiện tốt Chương trình phổ thông 2018 tại các Nhà trường.

Ts. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu

ThS. Nguyễn Hồng Soa - Trưởng phòng HCTH thông báo kế hoạch, địa điểm bồi dưỡng

Toàn cảnh buổi khai mạc

Đợt 2 của khóa bồi dưỡng mô đun 2 Giáo viên phổ thông cốt cán, Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán được tổ chức từ ngày 22/10 đến ngày 05/11/2020. Sau khi đã hoàn thành 5 ngày bồi dưỡng trực tuyến qua hệ thống LMS, 3 ngày bồi dưỡng trực tiếp tại Trường Đại học Vinh, từ ngày 30/10 đến ngày 5/11, học viên phải tự hoàn thành bài học qua hệ thống LMS với sự hỗ trợ của giảng viên sư phạm chủ chốt.

TT. ETEP